KONKURS ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTE

Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, u saradnji sa Udruženjem nastavnika inženjerskog menadžmenta – UNIM, raspisuje KONKURS:

ZA IZBOR NAJBOLjE PROJEKTNE IDEJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA IZ OBLASTI SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA, EKOLOŠKOG MENADžMENTA ILI PRIMENE IKT U PREDUZETNIŠTVU

Pravo na učešće  imaju projektni timovi svih srednjih škola iz Srbije, kao i studenti Tehničkog fakulteta u Boru. Projektni tim čine jedan nastavnik u ulozi mentora i učenici škole ili studenti. Optimalno je da timovi uključuju 3 do 5 članova iz redova učenika ili studenata. Projektni tim može podneti samo jedan predlog projektne ideje.

Obavezni elementi projektne ideje su navedeni u formularu za prijavu, koji se nalazi na sledećem linku: Formular prijave IM Bor.

Srednje škole mogu konkurisati sa više predloga projektnih ideja, odnosno može se prijaviti veći broj projektnih timova iz svake škole. Takođe, moguće je prijaviti i više projektnih ideja studenta tehničkog fakulteta u Boru.

O izboru najboljih projektnih ideja odlučivaće komisija, sastavljena od nastavnika sa  Tehničkog fakulteta u Boru; predstavnika srednjih škola i stručnjaka iz tematskih oblasti projektnih ideja.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2018. godine u 14 h. Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Sve prijavljene projektne ideje, koje stignu do  navedenog datuma biće ocenjene poenima od 1-100. Rezultati ocenjivanja će biti predstavljeni svim prijavljenim projektnim timovima do 20. maja 2018. godine.

Tri najbolje rangirane projektne ideje preći će u drugi krug izbora. U okviru drugog kruga, učenici, studenti i mentori projektnih timova, čije su projektne ideje ocenjene kao tri najbolje, biće pozvani da učestvuju na 14. Internacionalnoj Majskoj Konferenciji o Strategijskom Menadžmentu (IMKSM18). U okviru ove konferencije, organizuje se i 14. Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu http://mksm.sjm06.com/ . Konferencija i studentski simpozijum se održavaju 25-27. maja 2018. godine, u hotelu Jezero na Borskom jezeru.

U Okviru 14. Studentskog Simpozijuma o Strategijskom Menadžmentu, 27. maja 2018., biće organizovana radionica za završetak finalne prezentacije odabranih projektnih ideja. U okviru ove radionice, članovi projektnih timova, uz podršku studenata volontera Odseka za menadžment – Tehničkog fakulteta u Boru, će raditi na finalnoj prezentaciji svojih projektnih ideja. Projektne ideje će potom biti predstavljene u okviru  sekcije Studentskog Simpozijuma.

Nakon prezentacija, komisija će odrediti najbolju projektnu ideju. Sve tri prvoplasirane projektne ideje će biti nagrađena adekvatnim nagradama, koje će biti obezbeđene od strane sponzora.

Pored toga, tri najbolje projektne ideje će, uz stručnu pomoć članova Odseka za menadžment – Tehničkog fakulteta u Boru, biti prilagođene u format naučnog rada i publikovaće se u Zborniku radova 14. Studentskog Simpozijuma o Strategijskom Menadžmentu. Najbolja projektna ideja, u formatu naučnog rada, biće publikovana i u studentskom časopisu za inženjerski menadžment http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/english/student-journal/ .

Za detaljnije informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na imihajlovic@emd.edu.rs