KONKURS ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTE – realizovan u maju 2018.

REZULTATI KONKURSA

Na Konkurs za izbor najbolje projektne ideje učenika srednjih škola i studenata iz oblasti socijalnog preduzetništva, ekološkog menadžmenta ili primene IKT u preduzetništvu, prijavilo se ukupno 9 timova.

Tročlani stručni žiri je uradio evaluaciju svih prispelih projektnih ideja. Svaki od članova žirija je ocenjivao, svaku od prijavljenih projektnih ideja prema sledećim kriterijumima:

1.Ocena adekvatnosti opisa projektne ideje i mogućnost praktične realizacije (0-20 poena)
2. Ocena SWOT analize (0-20 poena)
3. Mogućnost  uticaja projektne ideje na lokalni ekonomski i društveni razvoj (0-20 poena)
4. Adekvatnost predstavljenog brending rešenja i propagandne kampanje (0-20 poena)
5. Praktična izvodljivost predloženih aktivnosti i usaglašenost sa predstavljenim budžetom (0 – 20 poena)

Samim time, maksimalni broj poena, kojim je svako od članova žirija mogao da oceni projektnu ideju bio je 100. Ocene sva tri člana žirija su sabrane i na osnovu njih napravljena je sledeća rang lista prijavljenih projektnih ideja učenika i studenata:

Naziv projektne ideje: Recenzent 1 Recenzent 2 Recenzent 3 Suma poena Rang lista
Formiranje regionalne platforme za jačanje poljoprivrednog potencijala na teritoriji opštine Bor 95 89 82 266 1
Razvoj softverske aplikacije hibridnog ABC – ANP modela u cilju implementacije u privredne i naučno – istraživačke svrhe 93 88 68 249 2
Lepote istočne Srbije 78 86 75 239 3
Budućnost je u tvojim rukama, ne bacaj je 80 55 72 207 4
Čitam ti ! 70 79 42 191 5
Postavljanje natpisa za podizanje ekološke svesti 75 64 44 183 6
Zanemarivanje i zlostavljanje pasa i mačaka lutalica 55 53 48 156 7
Pametno ogledalo 40 39 63 142 8
Nepostojanje eko akcija, neuređen i nedovoljan broj parkova 55 35 52 142 8

Organizatori konkursa pozivaju timove, koji su prijaili projektne ideje rangirane kao prve četiri, na završnu radionicu pod nazivom: „Radionica za pripremu inovativnih poslovnih ideja“. Radionica će se organizovati u Hotelu Jezero, na Borskom jezeru, 27.05.2018., sa početkom u 9 h. Nakon radionice, u terminu od 11:30 do 13:00, biće organizovano finalna prezentacija projektnih ideja, u okviru „Takmičenja u prezentovanju najboljih inovativnih poslovnih ideja“.

U okviru ovog takmičenja, biće utvrđen konačni redosled najbolje plasiranih četiri ideja učenika i studenata. Na Radionicu i Takmičenje se pozivaju učenici – članovi timova – navedenih četiri najbolje plasiranih projektnih ideja, njihovi mentori i predstavnici škola.

Članovi timova i mentori četiri najbolje rangiranih projeketnih ideja, biće dodatno kontaktirani u cilju dogovora oko dalje organizacije takmičenja.

Sva pitanja vezano za organizaciju Radionice i Takmičenja na Borskom jezeru, možete postaviti na mail imihajlovic@emd.edu.rs ili pdjordjevic@tfbor.bg.ac.rs

______________________________________________

ORIGINALNI TEKST KONKURSA:

Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, u saradnji sa Udruženjem nastavnika inženjerskog menadžmenta – UNIM, raspisuje KONKURS:

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLjE PROJEKTNE IDEJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA IZ OBLASTI SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA, EKOLOŠKOG MENADžMENTA ILI PRIMENE IKT U PREDUZETNIŠTVU

Pravo na učešće  imaju projektni timovi svih srednjih škola iz Srbije, kao i studenti Tehničkog fakulteta u Boru. Projektni tim čine jedan nastavnik u ulozi mentora i učenici škole ili studenti. Optimalno je da timovi uključuju 3 do 5 članova iz redova učenika ili studenata. Projektni tim može podneti samo jedan predlog projektne ideje.

Obavezni elementi projektne ideje su navedeni u formularu za prijavu, koji se nalazi na sledećem linku: Formular prijave IM Bor.

Srednje škole mogu konkurisati sa više predloga projektnih ideja, odnosno može se prijaviti veći broj projektnih timova iz svake škole. Takođe, moguće je prijaviti i više projektnih ideja studenta tehničkog fakulteta u Boru.

O izboru najboljih projektnih ideja odlučivaće komisija, sastavljena od nastavnika sa  Tehničkog fakulteta u Boru; predstavnika srednjih škola i stručnjaka iz tematskih oblasti projektnih ideja.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2018. godine u 14 h. Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Sve prijavljene projektne ideje, koje stignu do  navedenog datuma biće ocenjene poenima od 1-100. Rezultati ocenjivanja će biti predstavljeni svim prijavljenim projektnim timovima do 20. maja 2018. godine.

Tri najbolje rangirane projektne ideje preći će u drugi krug izbora. U okviru drugog kruga, učenici, studenti i mentori projektnih timova, čije su projektne ideje ocenjene kao tri najbolje, biće pozvani da učestvuju na 14. Internacionalnoj Majskoj Konferenciji o Strategijskom Menadžmentu (IMKSM18). U okviru ove konferencije, organizuje se i 14. Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu https://mksm.sjm06.com/ . Konferencija i studentski simpozijum se održavaju 25-27. maja 2018. godine, u hotelu Jezero na Borskom jezeru.

U Okviru 14. Studentskog Simpozijuma o Strategijskom Menadžmentu, 27. maja 2018., biće organizovana radionica za završetak finalne prezentacije odabranih projektnih ideja. U okviru ove radionice, članovi projektnih timova, uz podršku studenata volontera Odseka za menadžment – Tehničkog fakulteta u Boru, će raditi na finalnoj prezentaciji svojih projektnih ideja. Projektne ideje će potom biti predstavljene u okviru  sekcije Studentskog Simpozijuma.

Nakon prezentacija, komisija će odrediti najbolju projektnu ideju. Sve tri prvoplasirane projektne ideje će biti nagrađena adekvatnim nagradama, koje će biti obezbeđene od strane sponzora.

Pored toga, tri najbolje projektne ideje će, uz stručnu pomoć članova Odseka za menadžment – Tehničkog fakulteta u Boru, biti prilagođene u format naučnog rada i publikovaće se u Zborniku radova 14. Studentskog Simpozijuma o Strategijskom Menadžmentu. Najbolja projektna ideja, u formatu naučnog rada, biće publikovana i u studentskom časopisu za inženjerski menadžment http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/english/student-journal/ .

Popunjene prijave, treba poslati elektronskim putem na e-mail: imihajlovic@emd.edu.rs 

Za detaljnije informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na imihajlovic@emd.edu.rs